רישום ושיבוץ
  • מספר זהות תלמיד/רשם
  • מספר זהות הורה